" />">

מאמרים וראיונות

פרשת לך לך

פרשת השבוע | רבקה ראש | ז' אייר התשע"א | 4794 | 0 | |

פרשת לך לך

"ויאמר ה' אל-אברם, לך-לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, אל-הארץ, אשר אראך. ואעשך, לגוי גדול, ואברכך, ואגדלה שמך; והיה, ברכה. ואברכה, מברכיך, ומקללך, אאר; ונברכו בך, כל משפחת האדמה."

בפרשת לך לך המפנה הרוחני המשמעותי ביותר בקיום האנושות.עולם דור המבול ודור הפלגה באו אל קצם. בנו מגדל גבוה,בעל מכנה משותף נמוך. קיום חומרי בלבד: " הבה נלבנה לבנים, ונשרפה, לשרפה; ותהי להם הלבנה, לאבן, והחמר, היה להם לחמר" (בראשית י"א, ג')
אברהם אבינו מכונן עולם חדש. אברם, נקרא על ידי ה' ליעוד שמרחיק אותו מבני משפחתו, ממורשתו וממולדתו אל הציווי-"לך לך".
"לך לך" היא הקריאה להתקדמות אל הרוח.
הליכה לשם שמיים,שהיא בעצם הליכה לטובת האדם. פרשת בראשית ופרשת נח, באה ללמדנו שעולם ללא ערכים רוחניים, אין לו תכלית, ואינו מתקיים.
אברם'-אב על הגוף, רם על הנשמה.
אברהם נבחר להיות ה"הולך" הראשון, אבי המשפחה ואבי האומה שתהיה נושאת דגל ה' בעולם, להפיץ את האמונה במלכות ה' בעולם, ואת דרישתו לעשות צדקה ומשפט . ובהליכה זו מובטח השכר:
"ונברכו בך, כל משפחת האדמה" (בר' יב ג(
"ויאמר ה' אל-אברם, לך-לך ".' אברם לך לך'- בגימטרייה- גשם.
כשיורד, יודעים שהוא גשם ברכה ונהנים ממנו.ואותה ברכה תלויה ב"לך לך".

לך לך מארצך - מהרצון שלך. ממולדתך- ממולד הירח שלך, המזל שלך.
מבית אביך- מההרגלים שלך .לך לך-למענך,להנאתך.
התרחקות כביכול -'' לך...''
למטרת התקרבות - '' לך '"- אל עצמך", ''אל ייעודך''
אל הארץ אשר אראך. ארץ ישראל-רצון ישר-אל , הרצון לקדושה.

דרשו רז"ל "לך לך"-לשון- אל תתלכלך
עם עובדי עבודה זרה,אברהם היה דר עימהם.
חכמינו דימו אותו לצלוחית של פלייטון (בשמים)
הנתונה בבית קברות ולא נודע ריחה. מה עשו
נטלוה וטילטלוה ממקומה והודיעו ריחה לעולם.
אברהם הוא ה"מרכבה" לחסד האלוקי.
מפרש רש"י:"'לך לך' לטובתך ולהנאתך... ועוד שאודיע טבעך בעולם",
בחסידות מוסבר " אשר אראך " זו הבטחת ה' לאברהם
שבארץ " אראה אותך ואראה את מעלתך לכולם.
אברהם התגלמות החסד וניצחון רוח האדם על הטבע החסר.
טבע- בגימטרייא= מום
אומר הבעש"ט "לך-לך" פירושו "לך אל עצמיותך".
על אברהם למצוא את האלוהות שבתוכו.
ללכת מעל לטבעו ורצונו האנוכי,שהוא בבחינת "מום"
עליו ללכת אל שורש נשמתו ,שם טמונה מידת החסד,
ככתוב (מיכה ז', כ) " תתן אמת ליעקב, חסד לאברהם ".

על אדם נאמר: "וינחהו בגן העדן"- מונח, בפסיביות.
על נח נאמר-"את האלוהים התהלך נח-צריך סעד לתומכו.
אברהם הוא העברי הראשון,הוא רואה מעבר,יוצר מעבר ושינוי בעצמו.
ומכאן מקור הברכות. -"ואעשך לגוי גדול"
שעיקר הגדלות במעשים שמעל הדעת.
בחזון זכריה:
"ונתתי לך מהלכים, בין העמדים האלה" (ג,ז')
המדרש מסביר כי המלאכים עומדים במקומם ובמדרגתם הרוחנית,
רק בני האדם, מסוגלים ללכת, להתקדם .

ואברם הולך ומתקדם בארץ כנען בן חם נטול העכבות,
והביא אליה את תרבות שם. מהי תרבות שם זו הנשמה המחוברת לשם הקדוש.
שם לשון שלמות ומשמעות. תבנית שלמה של שמים וארץ
וממנה הברכה-"ונברכו בך כל משפחות האדמה".
הניסיונות שהועמד בהם אברהם הם התיקון לאדם השלם.
"והאלהים ניסה את אברהם" -עשה אותו לנס ולמופת.
"לך לך" - שיעשה האדם הליכה הנוגדת את טבעו.ניסיון שסופו ברכה.

שמיים ארץ-ראשי תיבות אש. אברהם שרה- ראשי תיבות אש.

כדי שתשרה שכינה בעולם יש צורך בחיבור של קדושה
"איש ואשה, זכו - שכינה ביניהן, לא זכו - אש אוכלתן"
(בבלי מסכת סוטה דף י"ז עמוד א)
אם זכו יש את אותיות י-ה בשמותיהם.
יו"ד באיש, וה"א באשה
כלומר הקב"ה הוא המחבר את שני בני הזוג,בזיווגם.
אם האש אינה עם שמו של ה',אם מורידים את אותיות י'ה משני בני הזוג,
תהיה זו אש השורפת את הזוג.
ולא האש שמחממת ומלכדת את בני הזוג כ'אש'– אברהם ושרה.

בלב הפרשה אברהם אבינו ושרה אימנו.בישעיהו נא אנו מצווים להתבונן בהם.
"הביטו אל-צור חצבתם, ואל-מקבת בור נקרתם. הביטו אל-אברהם אביכם, ואל-שרה תחוללכם: כי-אחד קראתיו, ואברכהו וארבהו"
הביטו,תבינו – אברהם ושרה הם המקור ממנו נחצבנו,
הם ראשי האבות והאמהות- ומעשה אבות סימן לבנים
אברהם ושרה הם סמל ודוגמא לזוג שעומד בניסיונות.
אדם וחוה זוג, מונחים בגן עדן, חוטאים ותופרים עלי תאנה,
תאנה- תואנה. אדם וחוה מאשימים האחד את השני,אינם נושאים באחריות.
נח ונעמה שורדים את המבול, אך נח מתמודד לבד- "ויוותר אך נח"
אברהם ושרה מתמודדים יחד כזוג.
"הביטו אל-אברהם אביכם, ואל-שרה תחוללכם: כי-אחד קראתיו ".
ה' קורא להם אחד – הכי זוג שיש.
שרי- האות יוד שבשמה- ערכה עשר,מתחלקת בין שניהם.
אברם ושרי מקבלים את הה' לשמם והופכים לאברהם ושרה
מקבלים את ה' ההולדה וצוחקים לקראת בואו של יצחק.

"אלה תולדות השמים והארץ, בהבראם" (בראשית ב' ד')
בפרשת בראשית רמוזים אברהם ושרה.
שמיים ארץ- שרה אברהם.
בהבראם- באות ה' בראם.הוסיף להם את האות ה'- 'הולדה',כך בראם.
שימשיכו את הבריאה ויביאו תולדות.
"אלה תולדות השמים והארץ, בהבראם "
אומר המדרש (בראשית רבה יב, ח): "בהבראם" – אותיות "באברהם"
שתולדות השמיים והארץ תלויות באברהם, המאמין הראשון.
ואמונה היא אם, אמנות אימון ונאמנות.שלמות בין שמים וארץ.

בהפטרת השבוע: ישעיהו מא,ב'
" מי העיר ממזרח, צדק יקראהו לרגלו; יתן לפניו גוים, ומלכים ירד—"

"מי העיר ממזרח" - ה'
אני ה' ראשון, ואת-אחרנים אני-הוא. " (מא, ד).
את מי העיר את אברהם.
"מי העיר את אברהם להביאו מארם שהוא במזרח
וצדק שהיה עושה היא היתה לקראת רגליו בכל אשר הלך" (רשי)
מזרח בתורה נקרא קדם
קדם הוא הראשית –ימי קדם-העבר
וקדם-לשון קדימה הליכה אל העתיד.

" אני ה' ראשון, ואת-אחרנים אני-הוא"

מעוניינים לפרסם מאמר באתר שלנו? שלחו אלינו את המאמר ובמידה ויימצא מתאים אנו נפרסם אותו - לשליחת מאמר לחצו כאן

תגובות הגולשיםאתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר