מאמרים וראיונות

עדות הצדיק

חסידות ברסלב | מערכת האתר | י"ג תמוז התשע"ה | 3773 | 1 | |

עדות הצדיק

ואמר רבינו ז"ל שאף אחד לא זכה להשיג ממנו כי אם רבי נתן ורבי נפתלי שזכו להשיג ממנו מעט

"אני אילן נאה ונפלא מאד עם ענפים נפלאים מאד ולמטה אני מונח בארץ ממש".

"חידוש כמוני לא היה ולא יהיה".

"עוד יאמרו בימים הבאים האח היה זה רבי נחמן, כי יתגעגעו מאד אחרי".

"אותי צריכים כל העולם.. אתם יודעים בעצמכם איך אתם צריכים אותי אלא אפילו כל הצדיקים צריכים אותי כי גם הם צריכים להחזיר אותם למוטב".

פעם היה הולך בביתו אנה ואנה כדרכו ואחז מטה בידו ואמר: "ומטה האלהים בידי" היינו שזכה לכבוש את בחירתו בשלימות.

"אני איש פלא ונשמתי הוא פלא גדול"

אמר שהשיג יחידה בתכלית מדרגה העליונה.

ואמר בזו הלשון: "אני סבא דסבין."

ואמר שלא התחיל לעשות שום דבר בעולם קודם שידע הסוד שיש בו.

ואמר מה שיהיה נעשה עמי איני יודע אבל זאת פעלתי אצל השי"ת שהגואל צדק יהיה מיוצאי חלצי.

אמר שהוא מרגיש צרות ישראל רח"ל קודם מכל הצדיקים, מחמת שאני יודע שפלותי באמת ומחמת זה אני יודע גודל מעלת קדושת ישראל כמה הם יקרים וגבוהים מאד כי הם נמשכים ונלקחים ממקום עליון ונורא ונשגב מאד על כן אני יודע הכל מקודם כנ"ל.

אמר בראש השנה: "יש לי ניגון לזמר לעתיד לבוא שהוא יהיה העולם הבא של כל הצדיקים והחסידים."

אמר: " כבר תמהתי על העולם שהיכן שנמצא איזה טוב אמיתי ראוי שיתקרב אלינו." ואמר שיודע שרשי התורה ממקום שהתורה הקדושה באה.

אמר: "אני קנקן חדש מלא ישן." גם נמצא בכתב ידו הקדושה "אני זקן שבקדושה וכו' שמגלה דברים דברים שכיסה עתיק יומין"

אמר שאם היה רוצה לגלות ולהראות היראה שלו לא היו יכולים לעמוד ארבע אמות סמוך לביתו אך הוא מעלים היראה שלו בכונה. ואמר: " אני אוצר של יראת שמים."

אמר: "השבתים ששובתים אצלי הם גדולים וטובים יותר משבעה פעמים תענית משבת לשבת:

אמר שהכח שהיה לדוד המלך ע"ה לומר שמונה פעמים אבשלום בני בני, ועל ידי זה העלה אותו משבעה מדורי גיהנם והכניסו לגן עדן כמו שאמרו חז"ל (סוטה) זה הכח יש לו (לרבי נחמן) גם כן שהוא יכול זאת גם כן להעלות בדיבורו בעלמא את האדם מכל השבעה מדורי גיהנם ולהכניסו בגן עדן.

"האש שלי תוקד עד שיבוא משיח."

"אני אין לי מה לעשות בזה העולם כלל.. רק באתי להעולם לקרב נפשות ישראל להשי"ת."

"אני נהר המטהר מכל הכתמים.. לעתיד יהיה כל העולם אנשי חסידי ברסלב."

"אני יכול עכשיו לומר כל חכמי ישראל דומין עלי כקליפת השום רק שאין לי החוץ. וחצי דבר איני רוצה לומר" (ועיין ברכות נח) .

אמר: כמה צלם אלוהים היו מונחים מרפש שאני הוצאתים מהרפש והטיט שהיו שם ועל ידי נתקרבו אליו יתברך בהתקרבות כזה שאין להם להתביש מצדיקים גדולים 

אמר: "העולם לא טעמו אותי כלום עדיין. אילו היו שומעים רק תורה אחת שאני אומר עם הניגון והריקוד שלה, היו כל העולם כולו מתבטלין בכלות הנפש.. אפילו חיות ועשבים וכל מה שיש בעולם מגודל עוצם התענוג המופלא והמופלג מאד מאד."

אמר שיודע כל הצדיקים שהיו מאדם הראשון עד עכשו מאיזה מקום היו ומאיזה מקום הם אומרים תורה ובאיזה מקום נשארו בעת הסתלקותם.

אמר אם היה הבעש"ט שומע תורתו היה גם כן חידוש גם אז.

אמר: "אפילו אם היה הבעש"ט והאריז"ל וכו' בעולם לא היה יכול להשתוות עמי."
 
יהי רצון שזכותו יעמוד לישראל...
ובא לציון גואל...
יראו עינינו כי עמנו אל...
אך טוב אלוהים לישראל...

מעוניינים לפרסם מאמר באתר שלנו? שלחו אלינו את המאמר ובמידה ויימצא מתאים אנו נפרסם אותו - לשליחת מאמר לחצו כאן

תגובות הגולשים1. ??
מאת: אדיר | 16.09.2020 | 08:10:40
חזק ואמץ , אפשר את זה עם מקורות
אתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר