מאמרים וראיונות

מאמרים מאת: "עליה לוי ספיר"

וגם ערב רב עלה איתם
וגם ערב רב עלה איתםגולשים כותבים | עליה לוי ספיר | 08.07.2015

פרשת שלח לך
פרשת שלח לךגולשים כותבים | עליה לוי ספיר | 08.07.2015

מצוות השמיטה
מצוות השמיטהתורה ומצוות | עליה לוי ספיר | 09.07.2015

ר' אהרן הלוי, מגדולי חכמי ברצלונה במאה הי"ג, אמר: 'לכן ציווה הקב"ה להפקיר כל שתוציא הארץ בשנה זו, שיזכור האדם, כי לא בכוחה וסגולתה מוציאה לו פירות בכל שנה ושנה, שיש אדון עליה ועל אדוניה.

הדיבור הטוב
הדיבור הטובגולשים כותבים | עליה לוי ספיר | 08.07.2015

מעלת התפילה וההתבודדות
מעלת התפילה וההתבודדותגולשים כותבים | עליה לוי ספיר | 30.06.2015

רבי נחמן זי"ע אומר - כי יש האומרים שהעולם הזה הוא מחוייב המציאות, וגם נדמה להם שיש על זה ראיות ומופתים ח"ו, אך האמת היא שהעולם ומלואו הוא אפשרי המציאות.

קדושת הניגון
קדושת הניגוןתורה ומצוות | עליה לוי ספיר | 29.06.2015

אומר רבי נחמן זי"ע - מי ששומע נגינה ממנגן רשע, קשה לו עבודת ה', וכששומע ממנגן הגון אזי טוב לו. כי קול הנגינה נמשך מהצפורים

הרב ישראל הראל שליט"א
הרב ישראל הראל שליט"אפגוש את הרב| רבקה ראש ועליה לוי ספיר | 28.06.2015

הרב ישראל הראל שליט"א (הנכד של הבבא סאלי זצוק"ל). סרטון בלעדי לאתר עם הרב ישראל הראל שליט"א -יא' בסיוון תשס"ו... מברך את האתר בסעודת מצווה לסיום מסכת בבית משפחת ראש בצפת!

המלחמה בצפון
המלחמה בצפוןחגים ומועדים | עליה לוי ספיר | 07.07.2015

"הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו" (תהלים,ק"ז,א') אז קבלו קול... של שרהלה שמי בת הארבע אחותה אחיה וחבריה. מהמקלט בצפת, חיזקו ואימצו חיזקו בגוף ואימצו בנפש.

אתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר