מאמרים וראיונות

מאמרים מאת: "הרב מנחם אזולאי"

ויקהל פקודי
ויקהל פקודיפרשת השבוע | הרב מנחם אזולאי | 20.03.2017

שבת הסמוכה לניסן קוראים את פרשת החודש – "החודש הזה לכם ראש חדשים, ראשון הוא לכם לחדשי השנה".מכריזים על חודש ניסן מפני חשיבותו, וגם מודיעים בזה שחג הפסח קרב ובא...

כי תשא – פרה אדומה
כי תשא – פרה אדומהפרשת השבוע | הרב מנחם אזולאי | 15.03.2017

הפרה האדומה היא כזה סוד גדול. היא מטהרת את האדם, היא מצילה אותו מהטומאות הכי גדולות שיש בעולם וכל מעשיה בחוץ, יש איזה הר ששם עושים את כל מעשי הפרה האדומה, בכלל לא בתוך המשכן...

פרשת משפטים - שקלים
פרשת משפטים - שקליםפרשת השבוע | הרב מנחם אזולאי | 20.02.2017

שבת שקלים. כל אחד נותן מחצית השקל. לא יותר ולא פחות. גם אם הוא עני וגם אם הוא עשיר. מחצית השקל רומז שכל אחד מאתנו הוא חצי! השלמות שלי תלויה באהבתי והתחברותי עם שאר אחי היהודים. בלי זה אני חסר...

פרשת יתרו
פרשת יתרופרשת השבוע | הרב מנחם אזולאי | 20.02.2017

מגיע אדם מהנקודה הכי מרוחקת של העולם הרוחני, כומר לכל סוג של עבודה זרה, ומתקבל בכזה כבוד, בכזו לבביות, ויש לו גם הצעות, והן מתקבלות תיכף ומיד, ואם זה לא מספיק, אז הפרשה כולה נקראת על שמו...

פרשת בשלח - שבת שירה
פרשת בשלח - שבת שירהפרשת השבוע | הרב מנחם אזולאי | 06.02.2017

"כשבא הקיץ, כל העשבים וכל הצמחים כולם מתעוררים לחיים ואז טוב ויפה מאד כשיוצאים לשוח בשדה. שיחה, זו תפילה ותחינה ותשוקה וגעגועים להשם יתברך...

פרשת בא
פרשת באפרשת השבוע | הרב מנחם אזולאי | 30.01.2017

היות יהודי זה להאבק על החיבור עם ה' בתוך החושך, בתוך השיגרה, בתוך כל הדברים שלא מסתדרים לנו, מנסים למרות הכל להתרומם קצת, להרגיש משהו, להתחבר. לא מרגישים כלום. ובכל זאת ממשיכים וממשיכים ועושים את העבודה

פרשת וארא
פרשת ואראפרשת השבוע | הרב מנחם אזולאי | 29.01.2017

קב"ה ברא עולם כדי שהכבוד שלו יתגלה פה למטה, שבתוך עולם של אנשים שיש להם בחירה, והם יכולים כל רגע להתבלבל, ויכולים כל רגע לשכוח מהתכלית של הבריאה, וכל הזמן להתעסק עם הרצונות שלהם והתאוות שלהם

פרשת ויחי
פרשת ויחיפרשת השבוע | הרב מנחם אזולאי | 14.01.2017

וכי לא חי אלא שבע עשרה שנה בלבד? אלא, שהיו שנים אלו שנים שראה בהן חיים, אבל עד השנים האלה מהו אומר?

פרשת מקץ - שבת חנוכה
פרשת מקץ - שבת חנוכהפרשת השבוע | הרב מנחם אזולאי | 25.12.2016

"על ידי הסתכלות על נר חנוכה זוכה אדם לתקן את כל מה שפגם בימי חייו בהסתכלויות רעות" (המגיד הקדוש מקוז'ניץ").

פרשת וישב - חנוכה
פרשת וישב - חנוכהפרשת השבוע | הרב מנחם אזולאי | 25.12.2016

בארץ מגורי אביו – שהיה מגייר גרים, מקרב הנפשות הרחוקות. כי עיקר החוכמה אותה הוריש יעקב לבנו יוסף, הוא להכניס השגות אלוקות בעולם, להודיע לבני אדם גבורותיו. "אלה תולדות יעקב יוסף", היינו שיוסף הלך בדרך אביו והיה עוסק גם כן לגייר גרים ולקרב הנפשות הרחוקות" (ליקו"ה השכמת הבוקר ד, טז).

פרשת וישלח
פרשת וישלחפרשת השבוע | הרב מנחם אזולאי | 25.12.2016

למה שלח יעקב אצלו שלוחים? אלא כך אמר: אשלח לו שלוחים אולי יחזור בתשובה. ציווה להם לספר מהצלחתו ויראה עשיו כי גם בארץ נוכריה בבית לבן הרמאי ברכו ה', אז ישים לבו כי ה' עמו וישוב  בתשובה (מדרש רבה).

פרשת ויצא
פרשת ויצאפרשת השבוע | הרב מנחם אזולאי | 25.12.2016

כל יום קוראים אנו את הפסוק: "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד". משמעותה של קריאה זו, היא שעלינו לדעת שה' הוא הראשון לכל, דהיינו 'אחד' מלשון 'מספר אחד', דהיינו שכל דבר אחר בעולם הוא להיות אצלנו 'מספר אחד

פרשת תולדות
פרשת תולדותפרשת השבוע | הרב מנחם אזולאי | 29.11.2016

יעקב מול עשו. יצחק מול ישמאעל. אברהם מול בני דורו. נח מול בני דורו. אדם מול הנחש. מלחמה בין רוחניות לגשמיות, בין פנימיות לחיצוניות, בין הקדושה לטומאה.

פרשת חיי שרה
פרשת חיי שרהפרשת השבוע | הרב מנחם אזולאי | 20.11.2016

אומר רש"י הקדוש שכל שנותיה היו שווין לטובה. שנים טובות. הכיצד? שרה אמנו לא שכחה לרגע את ה'. לא שכחה לרגע שהכל ה' עושה ושהכל לטובה.

פרשת בראשית
פרשת בראשיתפרשת השבוע | הרב מנחם אזולאי | 06.11.2016

אדם נופל, יתחיל מהתחלה. לא יתייאש, כי אם אדם מתייאש הוא מוותר על הכל ח"ו.תחזיק ברצון, לפחות במשהו, תעשה תשובה, בשמים אוהבים את העבודה הזו, הנפילה וההתחלה מחדש.

פרשת נח
פרשת נחפרשת השבוע | הרב מנחם אזולאי | 06.11.2016

מאה ועשרים שנה בונה נוח תיבה וליצני הדור מלגלגים. בשפלות וענוה הוא ממשיך בשלו, מתעלם מכל המלעיגים והמתלוצצים, עושה את רצון קונו. וכל זה למה?

פרשת דברים - שבת חזון
פרשת דברים - שבת חזוןפרשת השבוע | הרב מנחם אזולאי | 07.08.2016

המיצרים הכי קשים זה השגרה. עושים בלי התלהבות בלי התרגשות, בלי באמת להרגיש את ה'.הדבר שהכי כואב ליהודי, זה הריחוק שלו מה'. ריחוק ממקור החיים.

פרשת ויקרא - שבת זכור
פרשת ויקרא - שבת זכורפרשת השבוע | הרב מנחם אזולאי | 13.03.2016

מוכרחים לחזור לחיות עם בורא עולם. העצה היחידה לעבור את החיים בשלום זה לחיות עם בורא עולם. הפרשה הזאת מדברת על קורבנות. ומה עיקר כוונת הקורבנות?

פרשת פיקודי - העיקר שממשיכים
פרשת פיקודי - העיקר שממשיכיםפרשת השבוע | הרב מנחם אזולאי | 13.03.2016

"פקודי" לשון פקדון, וזה "אלה פקודי המשכן", כלומר כוחות המשכן נפקדו לדורות עולם, שגם עתה, בזמן החורבן, נוכל לעשות משכן ומקדש לה'

פרשת ויקהל - שבת שקלים
פרשת ויקהל - שבת שקליםפרשת השבוע | הרב מנחם אזולאי | 28.02.2016

למה דווקא פרשה זאת נאמרה בהקהל? בהתקהלות? זה כנגד זה. בפרשה הקודמת מצאנו התקהלות לא טובה, "ויקהל העם על אהרון" שנאמר בחטא הידוע, חטא העגל. והתיקון הוא התקהלות לשם שמים, התקהלות לשם מצוה..

כי תשא - ה' רוצה אותנו באחדות
כי תשא - ה' רוצה אותנו באחדותפרשת השבוע | הרב מנחם אזולאי | 23.02.2016

השלמות של האדם זה רק עם הקב"ה. אדם לא יכול להיות שלם עם עצמו. אם הוא שלם עם עצמו אז הוא אגו. השלמות שלו, כשהוא דבוק בה'. ככה הוא נשלם...

פרשת תצווה - בצוותא עם ה'
פרשת תצווה - בצוותא עם ה'פרשת השבוע | הרב מנחם אזולאי | 18.02.2016

תצווה לשון צוותא, חבור. אתה משה רבנו, תצווה, תחבר את בני ישראל אל נשמותיהם. תחבר אותם אלי...

פרשת משפטים - אזמרה
פרשת משפטים - אזמרהפרשת השבוע | הרב מנחם אזולאי | 31.01.2016

זאת גדולתה של התורה. שהיא מעלה אותנו מעלה מעלה, לכל יהודי יש הרי תקופות של התעלות, והיא נמצאת אתנו גם כשאנחנו למטה למטה, בתחתית ההר...

פרשת בשלח – שבת שירה
פרשת בשלח – שבת שירהפרשת השבוע | הרב מנחם אזולאי | 21.01.2016

שיר נולד מתוך קושי. מתוך דחק. מתוך חושך ובלבול. אנחנו עוברים כאלה מסלולים קשים בחיים, פתאום מגיעים למקום ששם לא רואים בכלל את ה', לא רואים כלום, לא מרגישים כלום, הכל חשוך, הכל סתום, אבל דווקא שם נולד ניגון...

פרשת וארא - אל שדי
פרשת וארא - אל שדיפרשת השבוע | הרב מנחם אזולאי | 03.01.2016

בזכות מה זכו האבות הקדושים שהקב"ה נגלה אליהם? בזכות הבטול וההכנעה שלהם. שקיבלו בהכנעה כל מה שעבר עליהם, גם אם זה היה ההיפך ממה שהובטח להם...

פרשת שמות - תעזור, תוותר, תרחם
פרשת שמות - תעזור, תוותר, תרחםפרשת השבוע | הרב מנחם אזולאי | 28.12.2015

"ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה " (א,א).איך ירדו מצרימה? עם מה ירדו? עם איזה נשק הם ירדו? עם השמות. השמות, זה היה הנשק שלהם. בזכות שלא שינו שמותם, שפתם, לבושם, הם נגאלו.

פרשת מקץ - שבת חנוכה
פרשת מקץ - שבת חנוכהפרשת השבוע | הרב מנחם אזולאי | 14.12.2015

כל מקרה שקורה לאדם הלא הוא בהשגחת השם שהוא הטוב והמטיב בלי גבול ובלי תכלית. כמה צריך לשנן את המשפט הזה ולהחדירו למוח וללב

פרשת ויגש - להתבטל לרצון ה'
פרשת ויגש - להתבטל לרצון ה'פרשת השבוע | הרב מנחם אזולאי | 14.12.2015

יהודה מלשון הודאה. "ועל כן כל ישראל נקראים יהודים, על שום שמודים להשם יתברך על כל דבר קטן וגדול, שיודעים שהכל ממנו יתברך.

פרשת וישב - חנוכה
פרשת וישב - חנוכהפרשת השבוע | הרב מנחם אזולאי | 29.11.2015

מהו הסוד של יוסף הצדיק שהתורה מאריכה ומדברת בו במשך חמש פרשות תמימות?! מה הסוד של מי שזכה למלוך במצרים 80 שנה שלטון ללא עוררין שזה דבר שאין לו תקדים?!

פרשת וישלח
פרשת וישלחפרשת השבוע | הרב מנחם אזולאי | 24.11.2015

יעקב אבינו עבר הכל, מה לא עבר עליו מהרגע שהוא נאלץ לברוח מבית אבא, דרך כל השנים שנאלץ לבלות במחיצתו של גדול הנוכלים והרמאים, לבן, ועד המפגש הכל כך מאיים שפותח את הפרשה...

פרשת תולדות
פרשת תולדותפרשת השבוע | הרב מנחם אזולאי | 10.11.2015

יעקב ועשיו מסמלים את הפנימיות והחיצוניות. שתי דרכים שגורמות לא אחת להתנגשות בחיינו. "ויתרוצצו הבנים בקירבה", רמז ברור להתמודדות בין יעקב ועשיו בתוככי נפשו של כל אחד מאתנו...

פרשת חיי שרה
פרשת חיי שרהפרשת השבוע | הרב מנחם אזולאי | 04.11.2015

עֲמִידָה בְּנִסְּיוֹנוֹת זו תמצית העבודה של כל יהודי. זאת ההצלחה שלו.רק ככה זוכים לעלות במעלות רוחניות ולהתקרב אל ה'.

פרשת לך לך
פרשת לך לךפרשת השבוע | הרב מנחם אזולאי | 20.10.2015

לך לך זה לך אליך, אל עצמך, אל הנשמה שלך. תרגיש מה היא רוצה, מה היא צריכה, מה היא מרגישה...

פרשת נח
פרשת נחפרשת השבוע | הרב מנחם אזולאי | 14.10.2015

נוח היה צדיק דווקא בדורותיו, שהיו אנשי רשע, אבל בדורות אחרים לא היה נחשב לצדיק. ולמה? "כי את האלוקים התהלך נוח" – הוא היה מתהלך רק עם האלוקים לבדו, אבל לא היה מתהלך עם הבריות לקרבם"

פרשת וילך - שבת שובה
פרשת וילך - שבת שובהפרשת השבוע | הרב מנחם אזולאי | 17.09.2015

רבונו של עולם תעזור לי לראות את האמת. שהעונג הגדול ביותר בעולם זה להרגיש את הנועם שלך, את האור הנפלא שלך....

פרשת ניצבים
פרשת ניצביםפרשת השבוע | הרב מנחם אזולאי | 09.09.2015

העולם הזה נברא רק בשביל דבר אחד, שכל רגע ורגע נזכור את ה' ונזכיר את ה'. אדם, כל מה שעובר עליו כל היום זה רק כדי שהוא יגיד ברוך ה', בעזרת ה', אם ירצה ה'. הקב"ה ברא את העולם כדי שנדע ממנו, כדי שנכיר אותו...

פרשת כי תבוא
פרשת כי תבואפרשת השבוע | הרב מנחם אזולאי | 01.09.2015

התורה הקדושה מדברת בפרשה זו על מצוות ביכורים וביכורים זה סמל ההתחדשות. מביאים את הפרי החדש לבית המקדש בשירה ובריקודים, בשבח והודיה.התחדשות היא מילת מפתח בעבודת השם...

פרשת כי תצא
פרשת כי תצאפרשת השבוע | הרב מנחם אזולאי | 24.08.2015

עיקר המלחמה היא המלחמה ביצר הרע. אין תענוג יותר גדול מאשר לנצח את היצר הרע. כשאדם עומד בנסיון ומתגבר, הוא מרגיש תענוג נפלא, תענוג אמיתי, תענוג ששייך לנשמה, ששום תענוג גשמי לא ישווה לו.

פרשת שופטים
פרשת שופטיםפרשת השבוע | הרב מנחם אזולאי | 24.08.2015

איפה שאתה לא מבין, שם אתה צריך אמונה. אתה לא מבין איך קורים לך דברים כאלה, שום דבר לא הולך, הכל מתהפך לך מול העיניים ואתה חייב לדעת שהכל זה לכתחילה, הכל כתוב מראש, זאת התוכנית, זה המסלול

פרשת ראה
פרשת ראהפרשת השבוע | הרב מנחם אזולאי | 09.08.2015

המציאות האמיתית שאנו חיים בה היא מציאות של טוב ורע, של ברכה וקללה, של עליה וירידה, הכל מעורב יחד ואנחנו צריכים לפקוח עיניים, לראות, לשים לב, לברור ולבחור את הטוב...

פרשת עקב
פרשת עקבפרשת השבוע | הרב מנחם אזולאי | 09.08.2015

אין דבר שיכול לשמח יהודי יותר מאשר קירבת ה'. "ואני קירבת ה' לי טוב". מתחברים אל המעל ועם הכוח של המעל מתמודדים עם מה שנמצאים בו. הנפש שלנו נמצאת בתשוקה מתמדת למשהו שמעל....

פרשת ואתחנן
פרשת ואתחנןפרשת השבוע | הרב מנחם אזולאי | 28.07.2015

נחמו נחמו עמי, הקב"ה ברא את העולם באהבה. באהבה עצומה. ה' אוהב אותנו ואנחנו אוהבים את ה'. מה זה נקרא לאהוב את ה'? זה נקרא לוותר על הרצונות, שלנו לעשות את הרצון שלו יתברך. ומהו הרצון הראשון של ה'?

פרשת דברים
פרשת דברים פרשת השבוע | הרב מנחם אזולאי | 27.07.2015

פרשת דברים, תמיד קודם תשעה באב, בתוך "בין המיצרים". הנפש האלוקית, יש לה תשוקה עצומה לצאת ממיצרי הגוף, ממיצרי החומר. הנפש הבהמית רוצה לישון,לנוח, לאכול ולשתות...

אתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר